Thông tin mới về dự đoán

CẬP NHẬT Thứ hai, 04/05/2020 13:34

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
10 năm trước, Steve Jobs đã viết "cáo phó" cho Adobe Flash và ông đã đúng 10 năm trước, Steve Jobs đã viết "cáo phó" cho Adobe Flash và ông đã đúng 04/05/2020 13:34

Cố CEO của Apple đã dự đoán chính xác số phận của Adobe Flash...

Tin mới