Thông tin mới về Đồng Hồ Cát Zhonya

CẬP NHẬT Thứ sáu, 03/01/2020 15:44

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đã tới lúc Riot Games cấm các tướng cận chiến sử dụng Đồng Hồ Cát Zhonya? Đã tới lúc Riot Games cấm các tướng cận chiến sử dụng Đồng Hồ Cát Zhonya? 03/01/2020 15:44

Đồng Hồ Cát Zhonya và Đồng Hồ Ngưng Đọng đang làm cho vô số người chơi cảm thấy ức chế.

Tin mới