Thông tin mới về Diablo Immortal

CẬP NHẬT Thứ hai, 07/09/2020 17:07

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tổng hợp toàn bộ kỹ năng của 5 lớp nhân vật trong Diablo Immortal Tổng hợp toàn bộ kỹ năng của 5 lớp nhân vật trong Diablo Immortal 07/09/2020 17:07

Ờ thời điểm hiện tại, Diablo Immortal đã hé lộ 5 lớp nhân vật gồm: Barbarian, Demon Hunter, Wizard, Crusader và Monk.

Tin mới