Thông tin mới về Đi Tìm Nemo

CẬP NHẬT Thứ tư, 04/01/2023 10:12

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Nếu bạn còn chưa tin vào sức mạnh tập thể, hãy theo dõi trích đoạn sau đây Nếu bạn còn chưa tin vào sức mạnh tập thể, hãy theo dõi trích đoạn sau đây 20/10/2016 16:45

Trong năm phát hành 2003, Đi Tìm Nemo đã trở thành hiện tượng của làng điện ảnh thế giới khi thu về 864 triệu USD tại các phóng vé trên thế giới.

Tin mới