Đây là tất tần tật những điều bạn cần biết về Quyết Đấu 2018 - Sự kiện một năm mới có một lần của LMHT

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 28/06/2018 02:05 PM

 
  thích
Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Garena NPH:

Sự kiện Quyết Đấu 2018 diễn ra từ ngày 28/06 đến 13:59 ngày 11/07.

Ở đâu có chiến tranh, ở đó có sức mạnh. Nhưng ai sẽ ngự trị? Bạn là người quyết định.

Sự kiện Quyết Đấu 2018 diễn ra từ ngày 28/06 đến 13:59 ngày 11/07.

TRANG PHỤC HUYỀN THOẠI

Garen Sư Vương


599 RP

599 RP

Darius Lang Vương


599 RP

599 RP

MẪU MẮT VÀ BIỂU CẢM

Mẫu mắt (65 RP)

Biểu cảm (49 RP)

BÁU VẬT

Kiếm Kỉ Vật Quyết Đấu nhờ hoàn thành nhiệm vụ hoặc mua viên báu vật, rương báu vật và gói. Bạn có thể chế tạo các vật phẩm sau từ Kỉ Vật Quyết Đấu:


Viên Sư Vương

Viên Sư Vương

45 RP hoặc 80 Kỉ Vật Quyết Đấu

45 RP hoặc 80 Kỉ vật Quyết Đấu

Các gói Viên Sư Vương / Viên Lang Vương

1 Viên Sư Vương / Viên Lang Vương: 45 RP (+8 Kỉ vật Quyết Đấu)

11 Viên Sư Vương / Viên Lang Vương: 450 RP (+88 Kỉ vật Quyết Đấu)

20 Viên Sư Vương / Viên Lang Vương: 900 RP (+176 Kỉ vật Quyết Đấu và Túi Quyết Đấu)

Gói 10 Viên Sư Vương và 10 Viên Lang Vương: 1200 RP (+176 Kỉ vật Quyết Đấu, Đá Quý, Biểu tượng Hiệp Ước Sư Tử và Biểu tượng Hiệp Ước Chó Sói). Chỉ được mua 1 lần.


Túi Quyết Đấu

Túi Quyết Đấu

Rơi ra ngẫu nhiên từ Viên Sư Vương và Viên Lang Vương. Chứa 5 mảnh trang phục của các tướng cùng phe phái.

NHIỆM VỤ

Chọn Garen Sư Vương hoặc Darius Lang Vương khi đăng nhập. Chuỗi nhiệm vụ và các nhiệm vụ hàng ngày sẽ bị khóa sau đó, nên hãy ra quyết định thật cẩn thận.

Nhiệm vụ Garen Sư Vương

Nhiệm vụ Darius Lang Vương

Sau sự kiện, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trước 13:59 ngày 23/07/2018 để nhận được biểu tượng chúc mừng người chiến thắng Quyết Đấu 2018. Nếu chọn đúng vị Thần Vương, bạn sẽ nhận thêm 1000 Tinh Hoa Lam.

ARURF TRỞ LẠI

Đại chiến trên Summoner’s Rift chứa đầy những vết tích của hai vị Thần Vương.

GÓI QUYẾT ĐẤU

Gói Garen Sư Vương (843 RP)

- Tướng Garen

- Garen Sư Vương

- Khung tải trận Garen Sư Vương

- Mẫu mắt Sư Tử

- Biểu tượng Garen Sư Vương

- Biểu tượng Vương Miện Sư Tử

Gói Darius Lang Vương (880 RP)

- Tướng Darius

- Darius Lang Vương

- Khung tải trận Darius Lang Vương

- Mẫu mắt Chó Sói

- Biểu tượng Darius Lang Vương

- Biểu tượng Vương Miện Chó Sói

Siêu Gói Thần Vương (1873 RP)

- Tướng Garen

- Garen Sư Vương

- Tướng Darius

- Darius Lang Vương

- Khung tải trận Garen Sư Vương

- Khung tải trận Darius Lang Vương

- Mẫu mắt Sư Tử

- Mẫu mắt Chó Sói

- Biểu tượng Garen Sư Vương

- Biểu tượng Darius Lang Vương

- Biểu tượng Vương Miện Sư Tử

- Biểu tượng Vương Miện Chó Sói

- Biểu tượng Đại Kiếm Sư Vương

- Biểu tượng Đại Phủ Lang Vương

- Biểu tượng Quyết Đấu 2018

- Viên Sư Vương

- Viên Lang Vương

Gói Biểu Cảm Thần Vương (98 RP)

- Đi Mà…

- Ôi Không

- Đánh Ghê Quá

Gói Cờ Hiệu Sư Tử (155 RP)

- Biểu tượng Cờ Hiệu Sư Tử

- 150 Kỉ vật Quyết Đấu

- 1 Viên Sư Vương

Gói Cờ Hiệu Chó Sói (155 RP)

- Biểu tượng Cờ Hiệu Chó Sói

- 150 Kỉ vật Quyết Đấu

- 1 Viên Lang Vương