Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng "dậy thì thành công" ra phết

Mẹ Sề  - Theo Helino | 10/02/2019 02:00 PM

Nhìn những bức ảnh các sao lúc thời niên thiếu so với hiện tại, ai cũng gật gù tin rằng thời gian đúng là một con dao 2 lưỡi.

Nhân dịp đầu năm mới, cùng nhau so sánh hình ảnh thời xưa "ngố tàu" với hình ảnh hiện tại của nhiều diễn viên, người nổi tiếng để thấy được ngày nay trưởng thành và cuốn hút ra sao nhé! Họ không chỉ trở nên cao lớn hơn, mà phong cách thời trang, kiểu tóc của họ cũng thời thượng hơn rất nhiều.

Có thế mới biết hoá ra xinh trai đẹp gái đến cỡ nào thì cũng có "quá khứ dữ dội", cũng từng có thời tóc tai bù xù, ăn mặc cũng lôi thôi chẳng giống ai.

Và bây giờ, mời các bạn cùng ngắm nhìn lại các sao "dậy thì" qua loạt ảnh bên dưới:

Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 1.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 2.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 3.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 4.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 5.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 6.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 7.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 8.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 9.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 10.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 11.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 12.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 13.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 14.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 15.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 16.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 17.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 18.
Đầu năm ngắm lại ảnh thời ngố tàu mới thấy, hóa ra các sao Hollywood cũng dậy thì thành công ra phết - Ảnh 19.