Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2022 09:13 PM

 
  thích

Khi nhìn vào mục đích sử dụng của chúng thì lại thấy có một chút sai không hề nhẹ ở đây.

1. Tại sao giày cao gót cũng biết mọc chân để đi nhỉ?

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 1.

 2. Trông cái mặt có chán không cơ chứ?

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 2.

 3. Hàng rào đẹp lắm, nhưng mà cửa thì bay đâu rồi?

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 3.

 4. Chân nào đi được cái đôi này nhỉ?

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 4.

 5. Biết hình ảnh như thế này thì thà không lên poster còn hơn.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 5.

 6. Trông cũng đẹp nhưng chẳng được cái tích sự gì.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 6.

 7. Bật được cái công tắc ở chỗ kia chắc cũng đứt tay rồi.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 7.

 8. Trong cuộc sống, cái gì cũng cần có giới hạn của mình. 

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 8.

 9. Chịu với cái số 3 này.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 9.

 10. Thiết kế đúng là quá chất đi mà.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 10.

11. Vẫn uống được đó thôi gì mà căng!

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 11.

12. Không rõ kẻ ngốc nào đã tạo nên cuộn giấy vệ sinh này.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 12.

13. Trách ai bây giờ, trách bức tường ngu thôi.

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 13.

14. Rốt cuộc làm bằng nhựa thì nó có tác dụng quái gì nhỉ?

Đau mắt với các thiết kế dở hơi khiến người xem chả biết đường nào mà lần - Ảnh 14.
https://gamek.vn/dau-mat-voi-cac-thiet-ke-do-hoi-khien-nguoi-xem-cha-biet-duong-nao-ma-lan-20220119211402207.chn