Đại Việt Truyền Kỳ
THÔNG TIN GAME

Cập nhật

Đại Việt Truyền Kỳ

Đại Việt Truyền Kỳ

THỂ LOẠI: Đang cập nhật

NHÀ PHÁT TRIỂN: Đang cập nhật

NHÀ PHÁT HÀNH: OneC

NGÀY PHÁT HÀNH: Đang cập nhật

NGÔN NGỮ:

Thông tin về Đại Việt Truyền KỳBối cảnh Đại Việt Truyền Kỳ mang bối cảnh Truyền thuyết về Lạc Thần – một vị thần có dòng giống Rồng đã yêu và cưới Mẫu Thần – một vị thần có dòng giống Tiên sinh ra 100 trứng nở ra 100 người con. Từ đó khai phá ra đất nước Đại Việt. Trên lãnh thổ Đại Việt xa xưa tồn tại sáu bộ lạc cường đại. Giữa 54 bộ lạc mà được coi là hùng mạnh chắc chắn sáu bộ lạc này phải có điều đặc biệt. Trải qua hàng ngàn năm, sáu bộ lạc mạnh nhất vẫn giữ được bản sắc của mình và xây dựng nên lục đại gia tộc: Kinh Gia, Thái Gia, Mông Gia, Miêu Gia, Nam Gia, Tạng Gia.
YÊU CẦU HỆ THỐNG