Thông tin mới về Đại học Oxford

CẬP NHẬT Thứ hai, 31/07/2023 11:08

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Có khả năng tồn tại một vũ trụ song song với chúng ta, nơi thời gian trôi ngược về quá khứ Có khả năng tồn tại một vũ trụ song song với chúng ta, nơi thời gian trôi ngược về quá khứ 03/07/2018 17:00

Không có định luật vật lý nào nói rằng thời gian bắt buộc chỉ di chuyển về phía trước.

Tin mới