Thông tin mới về Dabi

CẬP NHẬT Thứ hai, 08/03/2021 12:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
My Hero Academia: Sau sự cố của Endeavor, liệu việc xếp hạng anh hùng còn ý nghĩa? My Hero Academia: Sau sự cố của Endeavor, liệu việc xếp hạng anh hùng còn ý nghĩa? 08/03/2021 12:30

Xếp hạng anh hùng là hệ thống phân loại để cho xã hội biết được người anh hùng nào đang thực thi công lý tốt nhất.

Tin mới