Thông tin mới về Đa vũ trụ

CẬP NHẬT Thứ năm, 12/01/2023 15:19

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ Đây là những lý do tại sao chúng ta nên tin rằng mình đang sống trong hệ thống Đa vũ trụ 16/06/2018 22:54

Vì dường như chỉ có học thuyết này mới có thể giải thích cho sự vô tận của vũ trụ.

Tin mới