Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 20/09/2013 03:00 PM

Vương Huệ Tâm sinh ngày 24 tháng 5 năm 1988, cô là một người mẫu, showgirl chuyên nghiệp với 1 hình thể đẹp với số đo 3 vòng là 87-60-86.

Vương Huệ Tâm sinh ngày 24 tháng 5 năm 1988, cô là một người mẫu, showgirl chuyên nghiệp với 1 hình thể đẹp với số đo 3 vòng là 87-60-86. Giới game thủ cũng thường ấn tượng mạnh với nhưng bộ cosplay do cô đảm nhiệm, đặc biệt nhân vật Miss Fortune trong League of Legends.

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 1

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 2

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 3

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 4

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 5

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 6

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 7

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 8

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 9

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 10

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 11

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 12

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 13

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 14

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 15

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 16

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 17

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 18

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 19

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 20

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 21

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 22

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 23

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 24

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 25

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 26

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 27

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 28

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 29

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 30

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 31

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 32

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 33

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 34

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 35

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 36

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 37

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 38

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 39

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 40

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 41

Tan chảy với vẻ nóng bỏng của showgirl Vương Huệ Tâm 42