Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 01/06/2013 08:00 AM

Cầu Hiểu Thần (nickname Cici) sinh ngày 19 tháng 9, cao 1m65, tốt nghiệp đại học truyền thông Triết Giang, hiện cô là một coser có tiếng tại Trung Quốc với rất nhiều bộ ảnh cosplay hết sức nghệ thuật.

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 1

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 2

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 3

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 4

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 5

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 6

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 7

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 8

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 9

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 10

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 11

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 12

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 13

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 14

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 15

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 16

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 17

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 18

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 19

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 20

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 21

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 22

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 23

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 24

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 25

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 26

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 27

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 28

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 29

Những bức ảnh cosplay tuyệt đẹp của thiên thần Cici 30


Cùng chuyên mục