Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/03/2014 04:57 PM

Thủy Hử Hào Kiệt
04/03/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Webgame Thủy Hử Hào Kiệt đã giới thiệu bộ ảnh cosplay về 4 mỹ nhân trong truyện, bao gồm Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân, Cổ Thị và Diêm Bà Tích.

Nhân dịp chính thức mở cửa vào ngày 4/3/2014, Webgame Thủy Hử Hào Kiệt đã giới thiệu bộ ảnh cosplay về 4 mỹ nhân trong truyện, bao gồm Phan Kim Liên, Phan Xảo Vân, Cổ Thị và Diêm Bà Tích:

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 1

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 2

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 3

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 4

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 5

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 6

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 7

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 8

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 9

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 10

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 11

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 12

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 13

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 14

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 15

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 16

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 17

Người đẹp bán Nude trong cosplay Phan Kim Liên 18