Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng

PV  - Theo PLXH / PLXH | 09/12/2013 08:00 AM

 
  thích
Khổng Nhất Hồng sinh ngày 31 tháng 10 năm 1991, cô sở hữu chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng thon gọn 80-60-82. Hiện nay, cô đang là 1 người mẫu ảnh đắt khách cho nhiều tạp chí và hội chợ tại Trung Quốc.

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 1

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 2

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 3

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 4

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 5

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 6

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 7

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 8

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 9

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 10

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 11

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 12

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 13

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 14

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 15

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 16

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 17

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 18

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 19

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 20

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 21

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 22

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 23

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 24

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 25

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 26

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 27

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 28

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 29

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 30

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 31

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 32

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 33

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 34

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 35

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 36

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 37

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 38

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 39

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 40

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 41

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 42

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 43

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 44

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 45

Ngắm đường cong nuột nà của người đẹp Khổng Nhất Hồng 46