Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng

Mẹ Sề  - Theo Nhịp Sống Việt | 15/03/2020 04:00 PM

Ý tưởng mang các thương hiệu nổi tiếng nhân cách hóa thành nhân vật anime thực sự tuyệt vời.

Thông thường, mọi người đều thích những thứ quen thuộc được tái hiện lại theo 1 phong cách khác, mới lạ và độc đáo. Ngay cả những thương hiệu mà ai cũng biết và nhớ tên cũng vậy. Xuất phát từ ý tưởng này, nghệ sĩ Sillvi đến từ Canada đã biến những thứ tưởng vô tri vô giác thành người theo phong cách anime.

Và thế là các nhân vật anime được mô phỏng theo các thương hiệu nổi tiếng như McDonald, Burger King, KFC, BMW, Ford, Pepsi, Fanta, Volkswagen, Tesla, Coca Cola,... đã ra đời. Những bức ảnh này sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của không chỉ người dùng của các thương hiệu đó mà còn từ cả những người yêu thích anime.

Xem ngay những hình ảnh độc đáo ở dưới đây nhé!

Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 1.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 2.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 3.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 4.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 5.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 6.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 7.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 8.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 9.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 10.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 11.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 12.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 13.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 14.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 15.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 16.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 17.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 18.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 19.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 20.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 21.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 22.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 23.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 24.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 25.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 26.
Coca Cola và loạt thương hiệu nổi tiếng hóa nhân vật anime đầy ấn tượng - Ảnh 27.