a
THÔNG TIN GAME

Cập nhật

a

a

THỂ LOẠI: MMORPG

NHÀ PHÁT TRIỂN: Trung Quốc

NHÀ PHÁT HÀNH: VNG

NGÀY PHÁT HÀNH: 17/07/2014

NGÔN NGỮ: Đang cập nhật

Thông tin về a ac