Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy

Mirikatoji  - Theo Nhịp Sống Việt | 12/02/2020 03:30 PM

Tất cả các bộ phim đều đã phải trải qua một quá trình dài-thiệt-dài trước khi chúng trở thành tác phẩm hoàn thiện. Đầu tiên chính là vẽ ra các bảng phác họa phân cảnh, có nội dung dựa vào trí tưởng tượng của nhà sản xuất bộ phim. Hay còn gọi tắt là STORYBOARD.

Có thể nói, khâu sản xuất thô là một trong những giai đoạn rất quan trọng trong việc cho ra đời một bộ phim. Việc "hình dung trong đầu ra một cái gì đó" và việc "thực sự nhìn thấy nó" là 2 điều hoàn toàn khác nhau.

Do đó để tạo ra chuỗi hành động tốt nhất có thể cho một bộ phim, bắt buộc nhà sản xuất phải sử dụng storyboard để hình dung ra toàn bộ tiến trình. Đây chính là vẽ ra các bảng phác họa phân cảnh, có nội dung dựa vào trí tưởng tượng của nhà sản xuất bộ phim

Hôm nay chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng 20 Storyboard của các bộ phim nổi tiếng để xem các ekip sản xuất phim đã hiện thực hóa ý tưởng xuất sắc như thế nào nhé!

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 1.

Knives Out (2019)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 2.

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng (2007)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 3.

Moulin Rouge (2001)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 4.

IT 2 (2019)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 5.

Gladiator (2000)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 6.

Spider-Man 2 (2004)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 7.

Inception (2010)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 8.

Midsommar (2019)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 9.

IT 1 (2017)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 10.

Parasite (2019)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 11.

Taxi Driver (1976)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 12.

Hellboy (2004)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 13.

Avatar (2009)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 14.

Logan (2017)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 15.

Ali (2001)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 16.

The Nun (2018)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 17.

Pacific Rim (2013)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 18.

The Conjuring 2 (2016)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 19.

Justice League (2017)

Choáng váng trước bản phác họa phân cảnh thật của 20 bộ phim nổi tiếng, kinh dị và man rợ hơn những gì chúng ta đã thấy - Ảnh 20.

The Dark Knight Rises (2012)

Nguồn bài: Boredpanda