Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 14/07/2013 02:00 PM

 
  thích
Lưu Lệ Na (nickname là Yêu Ái Ái) sinh ngày 4 tháng 7, với chiều cao 1m67 cùng số đo 3 vòng là 90-67-94, cộng thêm khuôn mặt xinh xắn. Hiện cô đang là một coser có tiếng thuộc nhóm OSK39 tại Trung Quốc.

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 1

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 2

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 3

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 4

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 5

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 6

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 7

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 8

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 9

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 10

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 11

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 12

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 13

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 14

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 15

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 16

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 17

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 18

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 19

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 20

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 21

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 22

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 23

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 24

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 25

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 26

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 27

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 28

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 29

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 30

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 31

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 32

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 33

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 34

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 35

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 36

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 37

Những bức ảnh cosplay tuyệt mỹ của Lưu Lệ Na 38


Cùng chuyên mục