Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 12/02/2019 10:45 AM

Chúng ta hãy cùng đến với những chi tiết bản cập nhật 9.3 của LMHT.

THAY ĐỔI VỀ TƯỚNG

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 1.

Chỉ Số Cơ Bản

HỒI PHỤC CƠ BẢN 5 ⇒ 8 HỒI PHỤC THEO CẤP 0.25 ⇒ 0.75

E – Bộ Pháp Hắc Ám

Aatrox không còn hồi máu bằng 3/3.34/3.75/4.13/4.5% lượng sát thương hắn gây ra lên đơn vị không phải tướng.

Aatrox không còn tích trữ một lần sử dụng kĩ năng mỗi 26/22/18/14/10 giây

HỒI CHIÊU 3/2.5/2/1.5/1 giây ⇒ 9/8/7/6/5 giây, được giảm bởi giảm thời gian hồi chiêu (Trước đây giảm hồi chiêu sẽ ảnh hưởng đến thời gian sạc, chứ không phải hồi chiêu gốc)

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 2.

Chỉ Số Cơ Bản

HỒI PHỤC CƠ BẢN 3.5 ⇒ 6

Q  – Phi Đao Năm Cánh

Akali không còn hồi phục 5/10/15/20/25 (+0.2/0.25/0.3/0.35/0.4 tổng SMCK) (+0.2/0.25/0.3/0.35/0.4 SMPT) nếu phóng trúng Phi Đao Năm Cánh khi có trên 180 nội năng.

W – Bom Khói

CHẤP CẢ TRỤ Bom Khói không còn giúp Akali ẩn thân trong trụ đối phương.

HỒI CHIÊU 21/18.5/16/13.5/11 giây ⇒ 21/19/17/15/13 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 3.

E – Bắn Dây Móc

Bắn Dây Móc không còn làm choáng lính và quái.

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 4.

Q – Vụ Nổ Độc Hại

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 75/120/165/210/255 ⇒ 75/110/145/180/215

SÁT THƯƠNG TỈ LỆ 0.8 SMPT ⇒ 0.9 SMPT

W – Chướng Khí

TIÊU HAO 70 năng lượng ở mọi cấp ⇒ 70/80/90/100/110 năng lượng

SÁT THƯƠNG THEO THỜI GIAN 20/30/40/50/60 ⇒ 20/25/30/35/40

SÁT THƯƠNG TỐI ĐA 100/150/200/250/300 ⇒ 100/125/150/175/200

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 5.

Chỉ Số Cơ Bản

MÁU THEO CẤP 85 ⇒ 95

GIÁP 34 ⇒ 36

Nội Tại – Nhiệt Huyết Ionia

MỖI CỘNG DỒN cho 4-17 (cấp 1-18) (+0.04 SMCK cộng thêm) sát thương mỗi đòn đánh ⇒ cho 8/10/12% (cấp 1/7/13) tốc độ đánh

TỐI ĐA 4 cộng dồn ⇒ 5 cộng dồn

TỐI ĐA CỘNG DỒN cho 16-68 (cấp 1-18) (+0.16 SMCK cộng thêm) sát thương mỗi đòn đánh ⇒ cho 40%/50/60% (cấp 1/7/13) tốc độ đánh

THƯỞNG THÊM KHI TỐI ĐA CỘNG DỒN 30/40/50% (cấp 1/7/13) tốc độ đánh ⇒ 15-66 (cấp 1-18) (+0.25 SMCK cộng thêm) sát thương mỗi đòn đánh

Q – Đâm Kiếm

SÁT THƯƠNG THÊM LÊN LÍNH 45/60/75/90/105 ⇒ 55/75/95/115/135

W – Vũ Điệu Thách Thức

GIẢM SÁT THƯƠNG giảm 40% sát thương vật lý và sát thương phép ⇒ giảm 50% sát thương vật lý, không giảm sát thương phép

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 6.

Q – Mảnh Băng

TIÊU HAO 60/63/66/69/72 năng lượng ⇒ 60/65/70/75/80 năng lượng

E – Con Đường Băng Giá

SÁT THƯƠNG 70/115/160/205/250 ⇒ 70/105/140/175/210

Điểm cuối cùng của Con Đường Băng Giá sẽ hiển thị chính xác khi qua địa hình, sương mù, và bụi đối với kẻ địch trong tầm 600 đơn vị

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 7.

Q – Cú Nện Tàn Khốc

SÁT THƯƠNG TỐI THIỂU 30/50/70/90/110 ⇒ 20/40/60/80/100

SÁT THƯƠNG KHI TỤ TỐI ĐA 90/150/210/270/330 ⇒ 60/120/180/240/300

W – Lò Luyện Hồn

THỜI GIAN HỒI 11 giây ở mọi cấp ⇒ 15/14/13/12/11 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 8.

Tổng quan

SÁT THƯƠNG CỦA CÂY 24-109 (ở cấp độ 1-18) ⇒ 20-100 (ở cấp độ 1-18)

THAY ĐỔI VỀ TRANG BỊ

Áo Choàng Tím [Trở lại]

- GIÁ 800 vàng

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 20%

Vô Cực Kiếm

- TỔNG GIÁ 3400 vàng (không đổi)

- THÀNH PHẦN Kiếm B.F + Cuốc Chim + 1225 vàng ⇒ Kiếm B.F + Cuốc Chim + Áo Choàng Tím + 425 vàng

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 70 ⇒ 80

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 25%

- Không còn gấp đôi tỉ lệ chí mạng từ các nguồn khác

- Giờ tăng 25% sát thương chí mạng

- Không còn chuyển đổi 10% sát thương đòn chí mạng thành sát thương chuẩn

Hỏa Cực Kiếm (Nâng cấp trang bị của Ornn)

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 100 ⇒ 110

- Hỏa Cực Kiếm kế thừa toàn bộ và y hệt các thay đổi còn lại của Vô Cực Kiếm

Lưỡi Hái Linh Hồn

- TỔNG GIÁ 3000 vàng ⇒ 3200 vàng

- THÀNH PHẦN Kiếm B.F + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc + 250 vàng ⇒ Cuốc Chim + Búa Chiến Caulfield + Áo Choàng Tím + 425 vàng

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 75 ⇒ 60

- GIẢM HỒI CHIÊU 20% (không đổi)

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 25%

- Không còn cho 300 năng lượng

- Đòn đánh cơ bản hồi 1% ⇒ 1.5% năng lượng đã mất

- Đòn đánh tiếp theo sau khi sử dụng chiêu cuối không còn cho Lửa Linh Hồn, tăng 50% tốc độ đánh và giảm 20% thời gian hồi kĩ năng cơ bản mỗi đòn đánh.

Ngọn Giáo Shojin [Mới]

- TỔNG GIÁ 3400 vàng

- THÀNH PHẦN Kiếm B.F + Hỏa Ngọc + Kiếm Dài + 950 vàng

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 60

- MÁU 250

- GIẢM HỒI CHIÊU 20%

- Đòn đánh tiếp theo sau khi sử dụng tuyệt kĩ cho 50% tốc độ đánh và giảm 20% thời gian hồi kĩ năng cơ bản mỗi đòn đánh.

Phong Thần Kiếm

- TỔNG GIÁ 2800 vàng ⇒ 3100 vàng

- THÀNH PHẦN Kiếm B.F + Kiếm Dài + Kiếm Dài + Dao Găm + 550 vàng ⇒ Kiếm B.F + Kiếm Dài + Mảnh Vỡ Kircheis + 850 vàng

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 60 ⇒ 55

- TỐC ĐỘ ĐÁNH 35% ⇒ 25%

- Ở 100 cộng dồn, đòn đánh cơ bản tiếp theo gây thêm 65 sát thương phép và làm chậm đối phương 40%, giảm dần trong 1 giây

- Những hiệu ứng Tích Điện khác sẽ hiệu quả hơn 30% và làm chậm đối phương 40% giảm dần trong 1 giây

- Không còn chí mạng gây 140%-200% (khi có 0-30% tỉ lệ chí mạng) và tăng 20% tốc độ di chuyển trong vòng 0.75 giây sau đòn chí mạng nếu không tấn công trong một thời gian.

Ma Vũ Song Kiếm

- TỔNG GIÁ 2700 vàng ⇒ 2600 vàng

- THÀNH PHẦN Dao Găm + Song Kiếm + Dao Găm + 800 vàng ⇒ Dao Găm + Găng Tay Gai + Song Kiếm + 700 vàng (Giá Song Kiếm cũng được giảm 100 vàng)

- TỐC ĐỘ ĐÁNH 45% ⇒ 30%

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 30% ⇒ 25%

- Khi nhận sát thương khiến máu tụt dưới 30%, nhận lá chắn chống chịu 240-600 (tăng từ cấp 9, tối đa ở cấp 18) sát thương trong 2 giây (90 giây hồi)

- Không còn giảm 12% sát thương từ tướng tấn công gần đây nhất. Tăng 7% tốc độ di chuyển và xuyên vật thể khi tướng địch ở trong tầm 550 ⇒ trong 2 giây sau khi tấn công tướng địch bằng đòn đánh cơ bản

Mảnh Vỡ Kircheis

- TỔNG GIÁ 800 vàng ⇒ 600 vàng

Song Kiếm

- TỔNG GIÁ 1300 vàng ⇒ 1200 vàng

Đại Bác Liên Thanh

- TỔNG GIÁ 2800 vàng ⇒ 2600 vàng

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 30% ⇒ 25%

Cuồng Cung Runaan

- TỔNG GIÁ 2800 vàng ⇒ 2600 vàng

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 30% ⇒ 25%

Dao Điện Statikk

- TỔNG GIÁ 2800 vàng ⇒ 2600 vàng

- TỐC ĐỘ ĐÁNH 35% ⇒ 40%

- TỈ LỆ CHÍ MẠNG 30% ⇒ 25%

Cung Xanh

- GIÁ 1300 vàng ⇒ 1450 vàng

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 10 ⇒ 20

- XUYÊN GIÁP 10% xuyên giáp tổng ⇒ 20% xuyên giáp tổng

Nỏ Thần Dominik

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 40 ⇒ 45

Lời Nhắc Tử Vong

- SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 40 ⇒ 45

TRANG PHỤC VÀ ĐA SẮC MỚI

Fiora Kiếm Sĩ Tình Ái

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 9.
Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 10.

Vi Tay Đấm Tình Ái

Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 11.
Chi tiết LMHT phiên bản 9.3: Giảm sức mạnh loạt tướng Đấu Sĩ hot, trang bị Xạ Thủ đón nhận thay đổi lớn - Ảnh 12.