Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 08/11/2018 10:15 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Chúng ta hãy cùng đến với những chi tiết bản cập nhật 8.22 của LMHT.

TƯỚNG

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 1.

Tổng quan

Không còn hỗ trợ 4 phát kết liễu mục tiêu nữa

W – Bom Khói

THỜI GIAN HỒI 17/15.5/14/12.5/11 giây ⇒ 21/18.5/16/13.5/11 giây

R – Sát Chiêu Hoàn Hảo

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 100/150/200 ⇒ 85/150/215

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 2.

Q – Lao Tới

Lao Tới vẫn sẽ ưu tiên Điểm yếu từ R rồi sau đó mới đến Điểm yếu từ Nội tại, nhưng giờ nó sẽ ưu tiên mục tiêu đang bị ảnh hưởng bởi R kể cả khi đã kích Điểm yếu ở đó rồi

Sau những ưu tiên đã nhắc đến ở trên, thứ tự ưu tiên của Lao Tới sẽ là – tướng thấp máu trong phạm vi, lính có thể kết liễu trong phạm vi, tướng trong phạm vi, rồi sau đó mới tới mục tiêu gần nhất (không có gì thay đổi)

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 3.

W – Biến Ảnh

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 85/125/165/205/245 ⇒ 75/115/155/195/235

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 4.

E – Ném Chồi Non

SÁT THƯƠNG 6/6.5/7/7.5/8% máu tối đa của mục tiêu ⇒ 7/7.25/7.5/7.75/8% máu tối đa của mục tiêu

THỜI GIAN HỒI 11 giây ⇒ 10 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 5.

Chỉ số cơ bản

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 57 ⇒ 61

Q – Nuốt Chửng

MÁU HỒI CƠ BẢN 37.5/60/82.5/105/127.5 (+0.35 sức mạnh phép thuật)(+5% máu cộng thêm) ⇒60/96/132/168/204 (+0.56 sức mạnh phép thuật)(+8% máu cộng thêm)

MÁU HỒI KHI CẮN MỤC TIÊU KHÔNG PHẢI TƯỚNG 200% lượng hồi phục cơ bản ⇒ 125% lượng hồi phục cơ bản (tổng giá trị không đổi)

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 6.

Nội tại – Quà Của Kẻ Chết Đuối

MÁU XÁM TỐI ĐA 25% máu tối đa + 21% mỗi 100 sức mạnh công kích cộng thêm, tối đa 50%% ⇒ 80 máu + 8 máu mỗi 1 sức mạnh công kích cộng thêm, tối đa 60% máu tối đa

W – Lặn Mất Tăm

TIÊU HAO 75 năng lượng ⇒ 50 năng lượng

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 60/65/70/75/80% (+4% mỗi 100 sức mạnh công kích cộng thêm) ⇒ 40% ở mọi cấp (+1.5% mỗi 1 sát lực)

E – Dòng Nước Ma Quái

TIÊU HAO 50 năng lượng ⇒ 40 năng lượng

THỜI GIAN CHOÁNG 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 giây ⇒ 1.1 giây ở mọi cấp + 0.1 giây mỗi 10 sát lực

R – Tử Thần Đáy Sâu

Ngưỡng máu để có thể kết liễu đối thủ (gây sát thương tương đương nếu máu của mục tiêu vượt quá ngưỡng) tăng thêm 1.5 với mỗi 1 sát lực

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 7.

Q – Nhai Nuốt

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 20/30/40/50/60 ⇒ 20/35/50/65/80

TỈ LỆ SỨC MẠNH 0/0.1/0.2/0.3/0.4 tổng sức mạnh công kích ⇒ 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5 tổng sức mạnh công kích

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 8.

Q – Chuyển Hóa Năng Lượng

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CỦA ĐÒN CƯỜNG HÓA 20/50/80/110/140 ⇒ 20/45/70/95/120

TỈ LỆ SỨC MẠNH CỦA ĐÒN CƯỜNG HÓA 1.0 tổng sức mạnh công kích + 0.5 sức mạnh phép thuật ⇒1.0 tổng sức mạnh công kích + 0.55 sức mạnh phép thuật

NGỌC BỔ TRỢ

Thuốc Thời Gian

- Sử dụng bình thuốc hoặc bánh quy sẽ lập tức hồi lại 50% lượng máu và/hoặc năng lượng của vật phẩm đó, nhưng điều này sẽ ngăn bạn sử dụng tiếp tục cho đến khi hiệu ứng kết thúc. Lượng máu/ năng lượng mỗi lần hồi sẽ giảm một nửa bởi thời gian của nó vẫn giữ nguyên.

- Bình thuốc, bánh quy. và dược phẩm không còn kéo dài 20%

- Bạn vẫn sẽ nhận thêm 5% tốc độ di chuyển khi hiệu lực của bình thuốc hay bánh quy còn tồn tại

- Thuốc Thời Gian không còn tác động gì tới dược phẩm nữa

TRANG PHỤC VÀ ĐA SẮC MỚI

Orianna Vinh Quang

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 9.

Graves Cận Vệ Thép

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 10.

Fiddlesticks Cận Vệ Thép

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 11.

LeBlanc Siêu Máy Tính

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 12.

Nami Siêu Máy Tính

Chi tiết LMHT phiên bản 8.22: Pyke bị buộc phải lên Sát Lực, nerf một loạt tướng hot tại CKTG - Ảnh 13.