Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/08/2018 09:10 AM

 
  thích

Chúng ta hãy cùng đến với những chi tiết phiên bản 8.16 của LMHT.

Đột Kích Nhà Chính

Chế độ chơi mới sẽ bắt đầu thử nghiệm từ phiên bản này.

Chỉnh sửa cân bằng

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 1.

E – Bộ Pháp Hắc Ám

NỘI TẠI HỒI MÁU TRÊN CÁC ĐƠN VỊ KHÔNG PHẢI TƯỚNG: 33% => 15%

SỐ TÍCH TRỮ KHI VỪA HỌC KỸ NĂNG: 2 => 1

R – Chiến Binh Tận Thế

HỒI CHIÊU: 140/130/120 giây ⇒ 160/140/120 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 2.

W – Đinh Ba Hải Thạch

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG KÍCH HOẠT: 60% SMPT => 50% SMPT

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG TRÊN ĐÒN ĐÁNH: 40% SMPT => 35% SMPT

R – Triệu Hồi Thủy Quái

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ NHỎ: 90% SMPT => 80% SMPT

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ VỪA: 110% SMPT => 100% SMPT

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CÁ TO: 130% SMPT => 120% SMPT

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 3.

Q – Càn Quét

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 55/90/125/160/195 ⇒ 55/95/135/175/215

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 60% SMCK cộng thêm => 70% SMCK cộng thêm

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 4.

Chỉ số cơ bản

KHÁNG PHÉP: 30 => 26
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 5.

Chỉ số cơ bản

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP: 3 => 2.4
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 6.

Chỉ số cơ bản

MÁU: 510 => 480 GIÁP: 36 => 33
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 7.

Chỉ số cơ bản

TỐC ĐỘ DI CHUYỂN: 340 => 335

W – Quăng Địa Chấn

HỒI CHIÊU: 12 giây => 16/15/14/13/12 giây

R – Mặt Đất Dậy Sóng

Tường giờ không còn cho tầm nhìn.

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 8.

Q - Nhai Nuốt

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20/40/60/80/100 ⇒ 20/30/40/50/60

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 100/105/110/115/120% tổng SMCK ⇒ 100/110/120/130/140% tổng SMCK

THỜI GIAN ĐÁNH CẮP SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 8 giây ⇒ 5 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 9.

E – Chém Xoáy

HỒI CHIÊU: 13/11.5/10/8.5/7 giây => 13/12/11/10/9 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 10.

Q – Thiết Bảng Ngàn Cân

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 30/60/90/120/150 ⇒ 10/40/70/100/130

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 110/120/130/140/150% tổng SMCK => 100/110/120/130/140% tổng SMCK

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 11.

Nội tại – Lấp La Lấp Lánh

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 1-6: 12/15/20/25/30/35 ⇒ 10/12/16/20/24/28

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 7-10: 48/53/67/73 ⇒ 34/40/46/52

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 11-14: 79/86/93/100 ⇒ 60/68/76/84

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN CẤP 15-18: 109/117/126/135 ⇒ 94/104/114/124

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 32.5% SMPT => 20% SMPT

W – Kẻ Trộm Phép

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 55% SMPT => 40% SMPT

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 12.

E – Giận Dữ

<mới> SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CỘNG THÊM: 3% Giáp cộng thêm + 3% Kháng Phép cộng thêm

SÁT THƯƠNG GIẢM THIỂU CƠ BẢN: 2/4/6/8/10 (không đổi)

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 13.

W – Nhật Thực

HỒI CHIÊU: 14 giây => 14/13/13/11/10 giây
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 14.

W – Cơn Giận Của Người Khổng Lồ

LÁ CHẮN CƠ BẢN: 65/70/75/80/85 ⇒ 60/70/80/90/100

TỈ LỆ LÁ CHẮN: 9/11/13/15/17% Máu tối đa => 9/10/11/12/13% Máu tối đa

THỜI GIAN: 10 giây => 6 giây

HỒI CHIÊU: 18 giây => 12 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 15.

W – Thế Thủ

GIÁP CỘNG THÊM: 50/60/70/80/90% => 60/70/80/90/100%

KHÁNG PHÉP CỘNG THÊM: 25/30/35/40/45% => 30/35/40/45/50%

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 16.

W – Lò Luyện Linh Hồn

MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH: 3 => 4

MÁU TỐI ĐA NHẬN ĐƯỢC TỪ KẺ ĐỊCH CAO CẤP: 10 => 15

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 17.

Q – Quất Lưỡi

THỜI GIAN LÀM CHẬM: 2 giây => 1.5 giây HỒI CHIÊU: 6 giây => 5 giây

W – Đánh Chén

THỜI GIAN NUỐT: 4/4.5/5/5.5/6 giây => 4 giây

THỜI GIAN NUỐT TƯỚNG ĐỊCH: Một nửa thời gian nuốt đồng minh (không đổi)

<mới> Hồi chiêu giờ giảm còn một nửa khi dùng lên kẻ địch.

TIÊU HAO: 90 năng lượng => 60 năng lượng

Triệu Hồi Aery (Nhánh Pháp Thuật)

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 (cấp 1-18) => 10-40 (cấp 1-18)

LÁ CHẮN CƠ BẢN: 30-80 (cấp 1-18) => 35-80 (cấp 1-18)

Sốc Điện (Nhánh Áp Đảo)

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 50-220 (ở cấp 1-18) => 30-180 (ở cấp 1-18)

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG: 50% SMCK cộng thêm + 30% SMPT => 40% SMCK cộng thêm + 25% SMPT

HỒI CHIÊU: 50-25 giây (ở cấp 1-18) => 25-20 giây (ở cấp 1-18)

Mau Lẹ (Hàng 3 nhánh Pháp Thuật)

SỨC MẠNH CÔNG KÍCH: 9.6% tốc độ di chuyển cộng thêm => 6% tốc độ di chuyển cộng thêm

SỨC MẠNH PHÉP THUẬT: 16% tốc độ di chuyển cộng thêm => 10% tốc độ di chuyển cộng thêm

Phát Bắn Đơn Giản (Hàng 2 nhánh Áp Đảo)

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 15-40 => 8-40

Tác Động Bất Chợt (Hàng 2 nhánh Áp Đảo)

SÁT LỰC: 10 => 7 XUYÊN KHÁNG PHÉP: 8 => 6

Thiêu Rụi (Hàng 4 nhánh Pháp Thuật)

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 20-60 => 10-30

HỒI CHIÊU: 20 giây => 10 giây

Phép Bổ Trợ Hồi Máu

HỒI CHIÊU: 270 giây => 240 giây

Trang Phục và Đa Sắc

Aurelion Sol Máy Móc

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 18.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 19.

Braum Mafia

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 20.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 21.

Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 22.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 23.

Lulu Pháp Sư Vũ Trụ

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 24.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 25.

Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 26.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.16: Tướng đỡ đòn được tăng sức mạnh, thử nghiệm chế độ Đột Kích Nhà Chính - Ảnh 27.