Chăm update như... gà đẻ trứng, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí sắp tung ra bộ đôi hủy diệt: Tư Mã Ý - Viên Thiệu khiến cộng đồng "sướng rơn"

K/DA  - Theo Helino | 18/09/2019 04:00 PM

Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí
23/01/2019 NCB: SohaGame NPH:

Hai cái tên tiếp theo gia nhập đại gia đình Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí chính là Thần - Viên Thiệu và Thần - Tư Mã Ý.

Cơ chế nâng tư chất tướng, Quần Hùng Tranh Bá, Thần - Tào Phi, Thần - Chúc Dung... trong các bản cập nhật vừa qua vẫn còn chưa hết nóng thì mới đây, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí đã tiếp tục xác nhận sẽ tung ra thêm một bản cập nhật siêu lớn ngay trong tháng 09 này. Nói chung là cộng đồng sẽ không bao giờ biết chán, lúc nào cũng có cái mới để chơi, thử thách mới để chinh phục, đặc biệt là cảm giác “phê pha” khi meta thay đổi liên tục.

Chăm update như... gà đẻ trứng, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí sắp tung ra bộ đôi hủy diệt: Tư Mã Ý - Viên Thiệu khiến cộng đồng sướng rơn - Ảnh 1.

Hai cái tên tiếp theo gia nhập đại gia đình Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí chính là Thần - Viên Thiệu và Thần - Tư Mã Ý, bổ sung lực lượng vào hàng trước và hàng sau trong đội hình với những bộ kỹ năng cực kỳ đa dụng.

Chăm update như... gà đẻ trứng, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí sắp tung ra bộ đôi hủy diệt: Tư Mã Ý - Viên Thiệu khiến cộng đồng sướng rơn - Ảnh 2.

Thần - Tư Mã Ý

Tư Mã Ý, biểu tự Trọng Đạt, là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Trong Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí, Tư Mã Ý là tướng hàng sau, gây sát thương lớn cho đối thủ và hỗ trợ cho đồng đội.

Chăm update như... gà đẻ trứng, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí sắp tung ra bộ đôi hủy diệt: Tư Mã Ý - Viên Thiệu khiến cộng đồng sướng rơn - Ảnh 3.

📔 Skil Loạn Vũ - Mộng Yểm: Gây sát thương phép cho 3 địch có tỉ lệ ít HP nhất.

📔 Skill Vô Song - Vật Đổi Sao Rời: Công toàn địch và giảm 200 nộ, kỹ năng Vô Song không hồi nộ cho địch. Khi thức tỉnh Thần Binh, sát thương Vô Song +25%, các xác suất nhất định xóa toàn bộ buff trên địch.

📔 Thiên Tài: Vào đấu bản thân +3.6% công, nâng kỹ năng mỗi cấp +0.07%.

📔 Phá Hồn: Công thường có xác suất tạo ra lửa, gây thêm sát thương cho địch bị sát thương và khiến hoảng sợ (không thể hồi nộ, kéo dài 5s, hiệu quả chỉ làm mới, không cộng dồn).

📔 Ảo Diệt: Khi có Tư Mã Ý, mỗi 1 tướng tử trận (gồm cả Tư Mã Ý) đều hồi nộ nhất định cho toàn đội.

📔 Thần Nộ: Khi vào đấu, công và HP tăng 5%, hiệu suất hồi nộ tăng 10%.

📔Thần Dụ: Khi vào đấu, thù vật lý và thủ phép tăng 5%, hồi chiêu toàn bộ kỹ năng giảm 10%.

Tiêu điểm tướng Thần - Tư Mã Ý

📘 Kích Duyên:

🔻 Lòng Mang Ý Xấu: Tào Tháo, Tuân Du: Công + 18%.

🔻 Hành Quân Lặng Lẽ: Hứa Chử, Lạc Thần, Hạ Hầu Đôn: HP + 18%.

🔻 Người Thắng Cuối Cùng: Tôn Quyền, Chân Cơ, Lữ Mông, Gia Cát Lượng: Công + 18%.

Thần - Viên Thiệu

📘 Viên Thiệu, tự Bản Sơ, là tướng lĩnh Đông Hán và quân phiệt thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc và là một trong những thế lực quân phiệt hùng mạnh nhất. Trong Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí, Viên Thiệu là tướng hàng trước, vừa chống chịu, vừa gây một lượng lớn sát thương.

Chăm update như... gà đẻ trứng, Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí sắp tung ra bộ đôi hủy diệt: Tư Mã Ý - Viên Thiệu khiến cộng đồng sướng rơn - Ảnh 5.

📘 Bộ kĩ năng:

📔 Skil Loạn Vũ - Kiếm Tập: Viên Thiệu xoay kiếm, gây sát thương 1 địch có công cao nhất ở hàng sau, hồi 20% nộ cho toàn bộ tướng hàng trước.

📔 Skill Vô Song - Kiếm Khí Tung Hoành: Gây sát thương vật lý 2 địch ngẫu nhiên ở hàng sau, khiến địch trầm mặc 5s. Khi thức tỉnh Thần Binh, khả năng sát thương +25%, trầm mặc +2s và thêm 50% miễn sát thương trong 15s.

📔 Trọng Giáp: Khi vào đấu, bản thân +20% HP, nâng kỹ năng mỗi cấp 0.1%.

📔 Tướng Uy: Mỗi khi địch còn 1 hàng sau, Viên Thiệu +15% thủ, +15% công.

📔 Nộ Tập: Khi HP nhỏ hơn 50%, công +30% và miễn dịch khống chế.

📔 Thần Nộ: Khi vào đấu, công và HP tăng 5%, hiệu suất hồi nộ tăng 10%.

📔Thần Dụ: Khi vào đấu, thủ vật lý và thủ phép tăng 5%, hồi chiêu toàn bộ kỹ năng giảm 10%.

Tiêu điểm tướng Thần - Viên Thiệu

📘 Kích Duyên:

🔻 Chiến Dịch Phạt Đổng: Lữ Bố, Đổng Trác: Công + 6% HP + 12%.

🔻Vừa Là Địch, Vừa Là Bạn: Tào Tháo, Tư Mã Ý, Tào Nhân: HP + 18%.

🔻Quần Hùng Trục Lộc: Lữ Linh Khởi, Trương Giác, Chân Cơ, Thần - Tả Từ: Công + 18%.

Cùng đón chờ những thông tin tiếp theo về bản Update của Tiểu Tiểu Tam Quốc Chí ở những bài viết sau hoặc xem trước tại:

https://www.facebook.com/tieutieutamquocchi.vn/

Tải game: http://tieutieutqc.vn/rd/gamek

📌 Code chung:

462jiuac