Thông tin mới về câu hỏi olympia

CẬP NHẬT Chủ nhật, 06/02/2022 13:29

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Câu hỏi Olympia: "Làm sao để 9 - 3 = 6 hợp lý?", tưởng học sinh lớp 1 trả lời dễ ợt nhưng đáp án khó phết! Câu hỏi Olympia: "Làm sao để 9 - 3 = 6 hợp lý?", tưởng học sinh lớp 1 trả lời dễ ợt nhưng đáp án khó phết! 31/12/2021 09:56

Câu hỏi Olympia này dù dễ song đã đánh đố toàn bộ thí sinh góp mặt trong trận thi.

Tin mới