Câu hỏi Olympia: "Làm sao để 9 - 3 = 6 hợp lý?", tưởng học sinh lớp 1 trả lời dễ ợt nhưng đáp án khó phết!

BoB V  Tri Thức Trẻ | 31/12/2021 09:56 AM

Câu hỏi Olympia này dù dễ song đã đánh đố toàn bộ thí sinh góp mặt trong trận thi.

Đường Lên Đỉnh Olympia vốn luôn khiến người xem bất ngờ vì độ lắt léo của câu hỏi. Dưới đây là một trong những thử thách từng làm khó các thí sinh trong trận thi tháng 2, quý I, năm thứ 19, trận thi có sự xuất hiện của Quán quân Thu Hằng.

Câu hỏi: Bạn hãy tìm một que diêm được đánh chữ và một chỗ trống được đánh số để di chuyển que diêm tới chỗ trống đó thì phép tính vẫn đúng.

 Câu hỏi Olympia: Làm sao để 9 - 3 = 6 hợp lý?, tưởng học sinh lớp 1 trả lời dễ ợt nhưng đáp án khó phết! - Ảnh 1.

Que diêm nào cần di chuyển? Vị trí mới của que diêm là?

Đáp án của MC thông báo cho câu hỏi này: Que diêm cần di chuyển là F, còn vị trí cần được lấp vào là 1 => F1.

Như vậy, từ phép tính ban đầu 9 - 3 = 6, ta có phép tính mới là 8 - 3 = 5.

Câu hỏi này không có thí sinh nào trả lời được.

https://soha.vn/cau-hoi-olympia-lam-sao-de-9-3-6-hop-ly-tuong-hoc-sinh-lop-1-tra-loi-de-ot-nhung-dap-an-kho-phet-20211230185726761.htm