Cắt bỏ nhiều thủ tục cấp phép game online và mạng xã hội

Đình Anh Theo Ictnews| 23/05/2018 10:14 AM

Trong lĩnh vực thông tin điện tử, Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không còn phù hợp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo

Ngày 22/5/2018, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, quá trình xây dựng Nghị định 27 được làm kỹ lưỡng và mất khá nhiều thời gian. Nghị định 27 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn có sửa đổi bổ sung những điều cập nhật tình hình mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Trước đây, hướng dẫn Nghị định 72 có 4 thông tư, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đã đưa tất cả các điều kiện kinh doanh nâng cấp lên đưa vào Nghị định mới, cái gì hợp lý thì giữ lại, không hợp lý thì bỏ bớt đi.

Hội nghị này nhằm bàn phương án triển khai Nghị định 27, các điều khoản chưa rõ thì các đơn vị hỏi để cơ quan giải thích và thực hiện cho đúng.

Trong lĩnh vực thông tin điện tử, so với quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thi hành, Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính không còn phù hợp, nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cũng như chuẩn bị hồ sơ cấp phép.

Cụ thể, cắt bỏ một số điều kiện kinh doanh và thủ tục thông báo. Cắt bỏ 5 điều kiện khi xem xét cấp phép, cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản, cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng gồm: Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý hoạt động trò chơi điện tử và diễn đàn người chơi phải tốt nghiệp đại học ở 3 thủ tục cấp phép, cấp quyết định, cấp giấy chứng nhận nêu trên.

Điều kiện về phương án kỹ thuật, điều kiện về phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn hệ thống khi có sự cố xảy ra khi cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản G1 do các nội dung này đã được quy định trong điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng.

Cắt bỏ 3 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội gồm: 2 điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin, 1 điều kiện quy định về điều kiện kỹ thuật đối với quy định về cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội.

Cắt bỏ 2 thủ tục thông báo trong cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

Bỏ 11 thành phần hồ sơ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng như: Sơ yếu lý lịch nhân sự chịu trách nhiệm quản lý; bản sao giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện từ G1 trên mạng; quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 đã được cấp trong thành phần hồ sơ đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép. Một số nội dung mô tả chi tiết phương án kỹ thuật trong hồ sơ phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1.

Bỏ 2 thành phần trong hồ sơ cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử và mạng xã hội: Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung.

Đơn giản hóa 3 thành phần hồ sơ cấp giấy pháp thiết lập trang tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Nghị định 27 bổ sung thêm các quy định quản lý với các ứng dụng cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và trò chơi điện tử trên mạng trên các kho ứng dụng di động như App Store và Google Play Store cung cấp cho thiết bị di động.

Thời gian cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày làm việc.

Nghị định 27 cũng bổ sung thêm quy định về trình tự đình chỉ, thu hồi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử, giấy phép thiết lập mạng xã hội, dịch vụ game online trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Theo Đình Anh, Ictnews

XB 16:00, 22/05/2018