Thông tin mới về cài đặt game

CẬP NHẬT Thứ năm, 10/12/2020 10:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Xuất hiện tựa game nặng thứ hai thế giới, chỉ sau Flight Simulator 2020 khi yêu cầu 340GB để cài đặt Xuất hiện tựa game nặng thứ hai thế giới, chỉ sau Flight Simulator 2020 khi yêu cầu 340GB để cài đặt 10/12/2020 10:30

340GB là yêu cầu của nhà sản xuất dành cho tựa game này.

Tin mới