Thông tin mới về Caesar

CẬP NHẬT Thứ năm, 03/09/2020 14:28

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece 989: Rất có thể nhóm người khổng lồ Numbers là sản phẩm thí nghiệm lỗi của Caesar? One Piece 989: Rất có thể nhóm người khổng lồ Numbers là sản phẩm thí nghiệm lỗi của Caesar? 03/09/2020 14:28

Có vẻ như Big Mom đã biết được mưu đồ của Kaido và thương vụ làm ăn giữa Kaido và Doflamingo.

Tin mới