Thông tin mới về Cá mập trắng lớn

CẬP NHẬT Thứ tư, 14/06/2023 12:33

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Cá mập trắng có thể đã góp phần đẩy siêu cá mập Megalodon đến diệt vong Cá mập trắng có thể đã góp phần đẩy siêu cá mập Megalodon đến diệt vong 03/06/2022 10:01

To lớn như Megalodon có khi sẽ bất lợi trước cá mập trắng nhỏ hơn nhiều.

Tin mới