Thông tin mới về Borderlands

CẬP NHẬT Thứ bảy, 07/08/2021 19:29

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Gearbox chưa có kế hoạch phát triển Borderlands 3 Gearbox chưa có kế hoạch phát triển Borderlands 3 28/02/2014 12:00

Nhưng Gearbox Software cho biết Borderlands 3 chắc chắn sẽ được phát triển.

Tin mới