Thông tin mới về Bomman - Minh Nghi

CẬP NHẬT Thứ tư, 05/05/2021 12:35

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Người ta nói "đỏ tình đen bạc", nhưng Bomman thì đỏ cả đôi: "Lần đầu trong đời mở hòm ra dao" nhờ vía NyNy Người ta nói "đỏ tình đen bạc", nhưng Bomman thì đỏ cả đôi: "Lần đầu trong đời mở hòm ra dao" nhờ vía NyNy 05/05/2021 12:35

Từ khi yêu Minh Nghi, vận may của Bomman có vẻ cũng được "lên level".

Tin mới