'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo

CERSEI  VTC | 13/11/2022 04:37 PM

Ảnh trên mạng và thực tế có thể khác xa đến mức nào?

Ảnh trên mạng và thực tế có thể khác xa đến mức nào?

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 1.

Cùng là một người nhưng ảnh thực tế và ảnh đăng lên mạng nó lạ lắm.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 2.

Chỉ cần một lớp filter là không nhận ra nhau ngay.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 3.

Sự khác biệt khi ở nhà và khi đi chơi với crush.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 4.

Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết trang điểm.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 5.

Ảnh hậu trường sau khi nín thở vài giây để chụp vòng eo con kiến.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 6.

Đổi tư thế một phát là có ngay tấm ảnh rất gì và này nọ.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 7.

Cách để không cảm thấy cô đơn vào mùa đông này.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 8.

Một giây sau khi có ảnh đẹp đăng lên mạng.

'Bóc trần' sự khác biệt hài hước giữa ảnh trên mạng và đời thực của hội sống ảo - Ảnh 9.

Sự khác biệt giữa ảnh đi "quẩy" và sau khi về nhà.