Thông tin mới về bộ giáo dục

CẬP NHẬT Thứ bảy, 12/09/2020 14:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Học sinh lớp 11 không phải học Pascal nữa, chuyển sang Python, C++ Học sinh lớp 11 không phải học Pascal nữa, chuyển sang Python, C++ 12/09/2020 14:00

Trên thực tế, Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp và khá khó học, không dễ như Python.

Tin mới