Thông tin mới về Blast

CẬP NHẬT Thứ ba, 06/10/2020 17:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Punch Man: 4 nhân vật đã từng chạm mặt Blast- người được xem là vũ khí bí mật chống lại các thảm họa cấp GOD One Punch Man: 4 nhân vật đã từng chạm mặt Blast- người được xem là vũ khí bí mật chống lại các thảm họa cấp GOD 06/10/2020 17:30

Có một điều mà chúng ta có thể khẳng định hiện tại là rõ ràng Blast không phải là Saitama.

Tin mới