Thông tin mới về BizFly Cloud

CẬP NHẬT Thứ tư, 20/01/2021 16:30

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tiến tới Việt Nam số - Từ những khái niệm chuyển đối số mơ hồ đến mục tiêu được xác định Tiến tới Việt Nam số - Từ những khái niệm chuyển đối số mơ hồ đến mục tiêu được xác định 20/01/2021 16:30

Chưa bao giờ các chuyên đề về chuyển đổi số, các sự kiện quy mô trong cộng đồng, sự tham gia của Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp lại được thực hiện quyết liệt đến như vậy. Cùng nhìn lại chặng đường chuyển đổi số nhiều biến động và hướng đi tương lai.

Tin mới