Thông tin mới về biến đổi khí hậu

CẬP NHẬT Thứ tư, 07/12/2022 23:21

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Những thảm họa có thể xoá sổ loài người trong vòng 50 năm tới, cái số 3 sẽ làm bạn giật mình Những thảm họa có thể xoá sổ loài người trong vòng 50 năm tới, cái số 3 sẽ làm bạn giật mình 02/11/2018 10:32

Bệnh dịch, thay đổi khí hậu, tăng dân số, kháng kháng sinh... chính là những vấn đề nan giải mà nhân loại có thể sẽ phải đối mặt trong vòng 5 thập kỷ tới.

Tin mới