Thông tin mới về bí mật One Piece

CẬP NHẬT Thứ sáu, 23/02/2024 15:59

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ
Đã tìm ra "hung thần" thực sự trong One Piece, thân thiết với ai là người đó phải "xanh cỏ"? Đã tìm ra "hung thần" thực sự trong One Piece, thân thiết với ai là người đó phải "xanh cỏ"? 17/09/2021 23:59

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng Phượng Hoàng Marco chính là "hung thần" thực sự của One Piece hay không?

Tin mới