Thông tin mới về battle royale

CẬP NHẬT Thứ sáu, 08/10/2021 00:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Logic hút máu của “ai đó”: Hàng miễn phí nước ngoài thành của hiếm tại VN, game chết vẫn phải tận hút Logic hút máu của “ai đó”: Hàng miễn phí nước ngoài thành của hiếm tại VN, game chết vẫn phải tận hút 08/10/2021 00:00

Có lẽ game thủ Việt đã quá quen thuộc đối với công thức “hàng miễn phí nước ngoài sẽ phải trả giá đắt tại VN”.

Tin mới