Thông tin mới về băng hải tặc rocks

CẬP NHẬT Thứ ba, 26/05/2020 13:57

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
One Piece: Đi vào "vết xe đổ" của Rocks D. Xebec, Kaido và băng Bách Thú sẽ tự tan rã vì đấu đá nội bộ? One Piece: Đi vào "vết xe đổ" của Rocks D. Xebec, Kaido và băng Bách Thú sẽ tự tan rã vì đấu đá nội bộ? 26/05/2020 13:57

Đó có thể là những gì sẽ xảy ra với băng Bách Thú của Kaido, khi mà những chapter gần đây Oda đã bắt đầu cho chúng ta thấy cuộc đấu đá nội bộ trong băng này.

Tin mới