Thông tin mới về bản demo

CẬP NHẬT Thứ sáu, 08/02/2019 12:05

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
19 thay đổi quan trọng của Anthem giữa bản chính thức và bản demo miễn phí (p1) 19 thay đổi quan trọng của Anthem giữa bản chính thức và bản demo miễn phí (p1) 08/02/2019 12:05

Sẽ có 19 thay đổi được thực hiện và tổng hợp dưới đâu nhằm giúp người chơi cập nhật nhanh chóng.

Tin mới