Thông tin mới về AnimA

CẬP NHẬT Thứ hai, 11/11/2019 19:00

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

chia sẻ chia sẻ
Tải ngay AnimA - Game ARPG được đánh giá là Diablo Mobile với cách xây dựng Class độc đáo Tải ngay AnimA - Game ARPG được đánh giá là Diablo Mobile với cách xây dựng Class độc đáo 11/11/2019 19:00

Dù có chọn nhân vật nào thì người chơi AnimA vẫn có thể sử dụng kĩ năng của các class khác.

Tin mới