7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất

Green  - Theo Helino | 30/01/2020 11:04 AM

Nếu tích truyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung nổi tiếng với bạn đọc và khán giả Tây Du Ký, thì hẳn rất nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết rằng Mỹ Hầu Vương không phải nhân vật duy nhất từng đánh đến thiên cung.

Hệ thống thần thoại Trung Hoa rất phức tạp với nhiều vị thần phân cấp bậc khác nhau, đôi khi còn bị ghi chép và sắp xếp rất lộn xộn. Nếu tích truyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung nổi tiếng với bạn đọc và khán giả Tây Du Ký, thì hẳn rất nhiều người sẽ rất bất ngờ khi biết rằng Mỹ Hầu Vương không phải nhân vật duy nhất từng đánh đến thiên cung. Thật ra, trong thần thoại còn có đến 7 nhân vật khác từng làm được điều này. Hơn thế nữa, so với Tôn Ngộ Không thì họ đều mạnh hơn rất nhiều.

1. Cộng Công

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 1.

Cộng Công là vị thần từ thời thượng cổ. Trong truyền thuyết, vì cảm thấy các vị thần cai quản trời đất quá thiên vị Chúc Dung, Cộng Công đã quyết định một mình đại náo thiên cung. Chẳng những khiến thần tiên hoảng sợ mà còn đánh gãy cả Bất Chu Tiên Sơn, làm trời thủng lỗ và Nữ Oa buộc phải dùng đá vá trời.

2. Vô Thiên

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 2.

Vô Thiên vốn gọi là Tây Thiên La Hán. Vì độ kiếp thất bại nên bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành Hắc Y Vô Thiên. Với sức mạnh kinh thiên động địa, Vô Thiên chẳng những đại náo thiên cung mà còn nắm được quyền cai quản tam giới.

3. Thạch Cảm Dương

Tương truyền, khi Nữ Oa luyện đá vá trời xong, còn dư một vài cục đá nên đã ném xuống trần. Một trong số những cục đá này rơi xuống núi Thái Sơn, sinh ra Thạch Cảm Dương.

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 3.

Thạch Cảm Dương lớn lên, cho rằng mình do trời sinh ra nên muốn lên trời tìm cha. Khi đi qua Nam Thiên Môn, vì bị thiên binh thiên tướng ngăn lại nên đã sử dụng sức mạnh của mình mà đánh cho thiên binh thiên tướng ngã ngửa. Thạch Cảm Dương có thể ra vào Nam Thiên Môn dễ dàng.

4. Nhị Lang Thần

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 4.

Dù trong Tây Du Ký, Nhị Lang Thần là một trong số các thiên tướng đối đầu với Tôn Ngộ Không, song trong quá khứ vị thần này cũng từng có thời đại náo thiên cung để cứu mẹ là Dao Cơ công chúa. Tuy nhiên, Dao Cơ công chúa bị Ngọc Đế phái mười mặt trời thiêu chết, gây ra một trận chiến kéo dài 10 ngày với Nhị Lang Thần. Cuối cùng, vì Nhị Lang Thần phải lòng Tây Hải tam công chúa nên mới chịu rút lui về ở ẩn tại Quán Giang Khẩu.

5. Chiến thần Hình Thiên

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 5.

Hình Thiên vốn là thượng cổ thần, chiến đấu bên cạnh Xi Vưu. Vì oán khí khi bị Hoàng Đế đánh bại, Hình Thiên dù bị mất đầu vẫn tiếp tục cầm kiếm chiến đấu với Hoàng Đế. Cuối cùng, Hình Thiên bị phong ấn ở núi Thường Dương.

6. Lưu Trầm Hương

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 6.

Lưu Trầm Hương là con trai của Tam Thánh Mẫu. Vì muốn cứu mẹ bị giam trong núi Hoa Sơn, Lưu Trầm Hương đã đại náo thiên cung, chiếm Bảo Liên Đăng của Nữ Oa và Khai Sơn Phù Bàn Cổ. Sau cùng nhờ thực lực của bản thân mà cứu được mẹ.

7. Mã Thiên Quân

7 nhân vật từng đại náo thiên cung, bất ngờ vì Tôn Ngộ Không là kẻ kém cỏi nhất - Ảnh 7.

Mã Thiên Quân chính là bật mã ôn đời trước. Tính tình của Mã Thiên Quân cũng ương bướng, ngang ngược giống như Tôn Ngộ Không sau này. Tương truyền, ông từng đại náo thiên cung, sau bị Chân Võ Đại Đế hàng phục và trở thành tướng dưới trướng vị đại đế này.