50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào?

Real Madrid  - Theo Helino | 02/10/2019 04:56 PM

 
  thích

Hãy cùng chúng tôi thăm qua Bảo tàng máy tính của Mỹ tại Atlanta.

Hãy cùng chúng tôi thăm qua Bảo tàng máy tính của Mỹ tại Atlanta. Tại đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng lịch sử phát triển 50 năm của ngành công nghiệp sản xuất máy tính thế giới. Với hơn 70 siêu máy tính từ các thời kỳ khác nhau, đây được xem là một trong những bộ sưu tập hiếm có, đắt tiền và giàu tính lịch sử.

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 1.
50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 2.

Máy tư duy MC2 - 1987

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 3.

DEC PDP-5 (1963), máy tính 12 bit

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 4.
50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 5.

PDP-12 (1969)

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 6.

CN 6500 (1998)

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 7.

Intel iPSC / 1 (trái, 1985), Intel iPSC / 2 (phải, 1987)

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 8.
50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 9.

Sự phát triển của CPU qua các thời kỳ

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 10.

Game và PC luôn là 2 thứ không thể tách rời

50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 11.
50 năm trước, những cỗ PC có hình dạng như thế nào? - Ảnh 12.