25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1)

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/07/2020 04:59 PM

 
  thích

Sau đây, mời các bạn đến với những tác phẩm đẹp nhất có thể đặt làm hình nền vô cùng chất.

Mới đây, chuyên trang về du lịch và nhiếp ảnh Capture the Atlas vừa công bố 25 bức ảnh lấy chủ đề về Dải ngân hà đẹp nhất năm 2020. Đây đều là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Điều đặc biệt là chúng đều không qua bất cứ chỉnh sửa nào.

Sau đây, mời các bạn đến với những tác phẩm đẹp nhất có thể đặt làm hình nền vô cùng chất.

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 1.

“WINTER MILKY WAY” – Tác giả Dr. Nicholas Roemmelt

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 2.

“LAKE ROTOITI BY NIGHT” – Mark Gee

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 3.

“MILKY WAY OVER PARQUE NACIONAL DEL TEIDE” – Tác giả MEHMET ERGÜN

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 4.

“ANTENNAS OF ALMA” – Tác giả YURI BELETSKY

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 5.

“DEADVLEI” – Tác giả STEFAN LIEBERMANN

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 6.

“MADEIRA STARS” – Tác giả DANIEL KORDAN

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 7.

“NIGHTMARE” – Tác giả MICHAEL GOH

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 8.

“EARLY SUMMER NIGHT’S DREAM” – Tác giả ROKSOLYANA HILEVYCH

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 9.

“DOUBLE ARCH” – Tác giả PABLO RUIZ GARCÍA

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 10.

Gran Firmamento – Tác giả Jorgelina Alvarez

25 bức ảnh Dải ngân hà đẹp nhất 2020, đặt làm hình nền thì đẹp vô cùng (P1) - Ảnh 11.

Alone _ Together in the Stardust – Tác giả Marco Carotenuto

(Còn tiếp...)