23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/08/2019 06:26 PM

Bên cạnh con người bình thường, thế giới trong One Piece còn có nhiều chủng tộc khác nhau như Người khổng lồ, Người Cá, tộc Mink,...

Thế giới hải tặc rộng lớn trong One Piece thật kỳ bí và hấp dẫn đối với người xem. Một trong những điều làm nên sức hút đó là những chủng tộc vô cùng đa dạng, phong phú. Tuy hầu hết các nhân vật trong One Piece đều là con người, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều chủng tộc khác nhau như Người khổng lồ, Người Cá, tộc Mink… đều khiến các fan không khỏi ngạc nhiên, thích thú.

Vậy ở bài viết này hãy cùng nhau điểm lại những chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong One Piece nhé!

23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 1.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 2.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 3.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 4.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 5.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 6.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 7.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 8.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 9.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 10.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 11.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 12.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 13.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 14.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 15.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 16.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 17.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 18.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 19.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 20.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 21.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 22.
23 chủng tộc và bộ lạc đã từng xuất hiện trong thế giới One Piece - Ảnh 23.

Cre: Đon Trần / One Piece Việt Nam