20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2)

Real Madrid  - Theo Pháp luật và bạn đọc | 20/08/2020 02:54 PM

 
  thích

Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến chùm ảnh những hệ thống PC đặc chế sáng tạo nhất quả đất đến độ chẳng giống PC nữa.

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P1)

Đối với nhiều người, PC chỉ là một công cụ làm việc, một cái thùng đen đặt dưới gầm bàn và chỉ được nhớ đến mỗi khi bạn muốn ấn nút khởi động. Tuy nhiên không phải ai cũng xem nhẹ sự tồn tại của các hệ thống PC như thế, đặc biệt là đối với dân "mọt sách", những con người si mê công nghệ. Rơi vào tay họ, các thùng PC hình hộp thông thường có thể được biến đổi thành một tác phẩm nghệ từ trong ra ngoài. Không tin ư? Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến chùm ảnh những hệ thống PC đặc chế sáng tạo nhất quả đất đến độ chẳng giống PC nữa.

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 1.

Ivory Warrior

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 2.

Wells Fargo Stagecoach

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 3.

Skull Rider

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 4.

Yazi Star Destroyer

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 5.

TIE Bomber

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 6.

Humvee

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 7.

Off-Road-Ready

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 8.

Back to the Future

20 bộ PC độc đáo và đẹp mặt nhất bạn từng thấy (P2) - Ảnh 9.

Glub, glub