15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu

DS | 20/02/2021 06:46 PM

Cứ thò chân ra cửa là gặp chuyện...

Vừa mở mắt đã thấy xe mình nằm im trong một khối băng, rồi bị chó nhà thằng bạn thân rượt tới bến... Với người bình thường là xui xẻo, nhưng với nhiều người thì đây chính là cách cuộc đời đối đãi với họ hàng ngày.

Nếu đời mình giống y chang những người dưới này, chắc mình cũng chán chẳng dám thò mặt ra đường luôn:

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 1.

Thôi cũng may nó chưa giáng thẳng vào đầu mình...

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 2.

Yên tâm, chó nhà em hiền lắm

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 3.

Ông nào chơi quả ổ gà ác chưa kìa?

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 4.

Thôi, đam mê tốc độ thế là giã biệt...

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 5.

Rùa ơi, mày cố tình phải không?

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 6.

Cảnh báo, thú cưng nhà này khó tính hơn cả gia chủ!

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 7.

Ôi, sao số tôi nó nhọ thế này?

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 8.

Đời là thế thôi...

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 9.

Con đã làm gì sai...

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 10.

Này thì năng lượng mặt trời này!

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 11.

Em đẹp nhất đêm nay cùng anh luôn

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 12.

Trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà...

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 13.

Bê lên bê xuống mệt nghỉ luôn

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 14.

Thôi xong, gọi bên bảo hiểm luôn đi em ơi

15 người vừa mở mắt đã âu sầu vì vận đen rơi thẳng vào đầu - Ảnh 15.

Không nể mặt chủ nhà luôn

Nguồn: EBausm

Xem thêm:

vận đen

xui xẻo