Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/06/2016 04:45 PM

Theo các bạn tập phim anime nào là hay nhất? Và nếu cảm thấy tò mò thì còn ngại ngần gì mà không kiếm link để xem tất cả đi thôi.

Bộ phim anime lẻ thứ 20 của series "Thám tử Conan", đã được phát hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2016 ở Nhật bản, cộng với 89 tập manga kể từ khi bắt đầu ra mắt năm 1994, và cả 818 tập anime truyền hình được chuyển thể tính đến tháng 5 năm 2016. Qua đó, ta có thể khẳng định thành công vượt mong đợi của thương hiệu này, và nhân dịp bộ phim mới được ra mắt, trang xếp hạng Goo Ranking đã tiến hành khảo sát khán giả Nhật Bản để xem tập phim "Case Closed" nào từ trước tới nay là tuyệt nhất:

19. Jolly Roger in the Deep Azure (2007)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

18. Private Eye in the Distant Sea (2013)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

17. Strategy Above the Depths (2005)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

16. Magician of the Silver Sky (2004)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

14 (hòa). The Lost Ship in the Sky (2010)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

14 (hòa). The Raven Chaser (2009)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

13. Full Score of Fear (2008)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

12. The Eleventh Striker (2012)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

10 (hòa). Quarter of Silence (2011)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

10 (hòa). The Private Eyes' Requiem (2006)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

9. Dimensional Sniper (2014)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

8. Crossroad in the Ancient Capital (2003)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

7. The Phantom of Baker Street (2002)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

6. Captured in Her Eyes (2000)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

5. Sunflowers of Inferno (2015)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

4. The Last Wizard of the Century (1999)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

3. Countdown to Heaven (2001)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

2. The Fourteenth Target (1998)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

1. The Time Bombed Skyscraper (1997)

Xếp hạng 19 tập phim anime "Thám tử Conan" theo khán giả Nhật Bản

Toàn tập lịch sử Game of Thrones: Thép Valyria và các thanh gươm vô giá