Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/08/2018 11:00 AM

Dù có là siêu anh hùng thì hầu hết họ đều có xuất thân là những con người bình thường như chúng ta. Và nếu số phận không đưa đẩy Tony Stark, Peter Parker, Bruce Banner,… phải trở thành các Avengers gánh lấy trọng trách trừ gian diệt bạo thì họ sẽ là ai trong thế giới này.

Bạn có biết không? Đằng sau sức mạnh bá đạo và ánh hào quang được hàng triệu người ngưỡng mộ vì sự nghiệp trừ gian diệt bạo, các siêu anh hùng của chúng ta cũng chỉ là những người bình thường bằng xương bằng thịt mà thôi.

Thế nhưng, mỗi khi tạm gác gánh nặng hành hiệp trượng nghĩa, xả thân diệt quái sang một bên thì các Avengers sẽ là người như thế nào trong thế giới này. Để chúng tôi giúp bạn hình dung rõ hơn chân dung của các siêu anh hùng khi quay về cuộc sống thường nhật như chúng ta sẽ ra sao nhé!

Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 1.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 2.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 3.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 4.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 5.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 6.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 7.
Vui là chính: Nếu không làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo thì các Avengers sẽ là ai trong thế giới này? - Ảnh 8.