Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball

DS  - Theo Helino | 06/11/2018 08:51 PM

Beerus đã chiếm được cảm tình của rất nhiều fan hâm mộ Dragon Ball Super ngay từ khi mới xuất hiện.

Beerus - một nhân vật mạnh mẽ và cũng rất đáng sợ là Thần hủy diệt của vũ trụ thứ bảy trong số 12 vũ trụ trong Dragon Ball. Vì là thần của sự hủy diệt nên nhiệm vụ của Beerus là tiêu diệt các hành tinh để duy trì sự cân bằng trong vũ trụ. Tuy nhiên, điều đáng nói là Beerus chẳng hành động theo lệnh của các Superme Kai, chỉ đơn giản ông thích thì ông phá hủy thôi.

Với vẻ ngoài giống như một con mèo Sphynx cùng năng lực vô cùng bá đạo, Beerus đã sớm chiếm được cảm tình của tất cả các độc giả yêu thích Dragon Ball. Đã có rất nhiều fan thực hiện những bức tranh vẽ về vị thần hủy diệt tham ăn của vũ trụ 7, và dưới đây chính là những bức hình đặc sắc nhất.

Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 1.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 2.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 3.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 4.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 5.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 6.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 7.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 8.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 9.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 10.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 11.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 12.
Tuyển tập fan art không thể chất hơn về thần hủy diệt Beerus trong Dragon Ball - Ảnh 13.